Fazarea Proiectului Sistem integrat de management
al deseurilor solide in judetul Vaslui

Contact

Unitatea de implementare a proiectului :

FAZAREA PROIECTULUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL VASLUIPersoană de contact: Creţu Iulian Robert - Manager proiect

Adresa: Str. Ștefan cel Mare nr. 79, Vaslui

Cod poștal 730168, Județul Vaslui, România

Telefon: 0235.361.089

Fax: 0235.361.090

E-mail: uip.deseuri@cjvs.eu